• Ofrecendo un enfoque innovador para a fabricación mecánica

 • Tecnoloxía para incrementar a eficiencia en procesos e produtos

 • Desenvolvemento conceptual e prototipos de novos produtos

 • Proxectos de desenvolvemento I+D / I+D+i

servicios Enxeñería, deseño e desenrolo

Dende o departamento de enxeñería, deseño e desenrolo analizamos os problemas planteados e aportamos solucións para satisfacer os requerimentos dos nosos clientes en cada caso.

 • Deseño de utillaxes de proceso, control e verificación

  Deseño e desenrolo de útiles de proceso, utillaxes de control e verificación, adaptados ás particularidades de cada sector productivo, utilizando ferramentas avanzadas para cumplir os requerimentos especificados en cada caso polos nosos clientes.
 • Deseño de máquinas a medida

  Deseño e desenrolo “chave en man” de máquinas especiais para procesos industriais e líneas de fabricación, para mellorar a capacidade productiva.
 • Deseño de útiles de troquelado e estampación

  Deseño e desenrolo de utillaxes de troquelado e estampación para traballos en chapa metálica, plástico, caucho, cartón, etc.
 • Deseño de moldes

  Deseño de moldes para inxección de plásticos e metais, soplado, termo-conformado, vulcanizado de caucho, moldeo rotacional, colada por gravedade ou prensado.
 • Deseño de electrodos para electro-erosión

  Deseño e dimensionado de electrodos para electro-erosión por penetración a partir do modelo 3D.
foto dos servicios de enxeñeria, deseño e desenrolo
 • Desenrolo de novos productos e prototipos

  Desenrolo conceptual e prototipos de novos productos, ferramentas ou bens de equipo.
 • Documentación técnica, expedientes e certificacións CE

  Elaboración de toda a documentación técnica, manuais de utilización, manuais de mantemento ou expedientes de marcado CE que deba acompañar ós utillaxes ou máquinas xa sean deseños propios ou realizados polo cliente.
 • Enxeñería inversa, procesado nubes de puntos e obtención de superficies

  Procesado de nubes de puntos resultantes do dixitalizado mediante a utilización de ferramentas informáticas, obtendo superficies ou sólidos 3D válidos para a súa utilización posterior como base de novos deseños ou mecanizado directo con axuda de software CAM.