• Ofrecendo un enfoque innovador para a fabricación mecánica

 • Tecnoloxía para incrementar a eficiencia en procesos e produtos

 • Desenvolvemento conceptual e prototipos de novos produtos

 • Proxectos de desenvolvemento I+D / I+D+i

servicios fabricación

Nas nosas instalacións dispoñemos de parque de maquinaria propio que nos permite axustar os plazos de entrega e ter baixo control todo o proceso de fabricación.

 • Mecanizado de pezas según plano

  Mecanizado según planos do cliente nunha amplia variedade de materiais como ferros, aceiros especiais, aluminio, magnesio, cobre, bronce, latón, polímeros, resinas.
 • Pezas piloto e prototipos

  Mecanizado de pezas piloto, pre-series ou prototipos de conxuntos mecánicos para realizar estudios de funcionamento e viabilidade do producto.
 • Pezas unitarias

  Fabricación de pezas unitarias asegurando a maior rigurosidade en todo o proceso.
 • Series cortas e medias

  Gran capacidade de resposta en fabricación de series cortas e medias, obtendo o resultado esperado en cada unidade fabricada.
 • Utillaxes de proceso, control e verificación

  Mecanizado, montaxe e axuste de utillaxes para procesos industriais, asegurando a precisión e o correcto funcionamento do equipo.
 • Útiles de troquelado e estampación

  Mecanizado, montaxe e axuste de útiles de troquelado e estampación para traballos en chapa metálica, plásticos, cartón, caucho, etc.
foto dos servicios de fabricacion
 • Fabricación e modificación de moldes

  Mecanizado, montaxe e axuste de moldes para inxección de plásticos e metais, soplado, termo-conformado, vulcanizado, moldeo rotacional, colada por gravedade ou prensado.
 • Máquinas a medida

  Fabricación, montaxe e axuste nas nosas instalaciones de máquinas especiais para procesos industriais.
 • Xestión de tratamentos térmicos e superficiais

  Asesoramento e xestión de todo tipo de tratamentos térmicos e superficiais que requira o producto terminado para cumplir coas suas especificacións.
 • Montaxe e axuste de conxuntos mecánicos

  Montaxe e axuste de conjuntos mecánicos, asegurando a sua total fiabilidade y duración.
 • Automatización

  Integración de sistemas de automatización en equipos existentes ou de nova fabricación.